İMAR HİZMETLERİ

İMAR HİZMETLERİ

  • Projelendirmeye esas İmar durum belgesi, aplikasyon krokisi ve altyapı donelerinin hazırlanması,

  • İnşaat ruhsatına esas projelerin kontrol edilmesi ve yapı ruhsatı düzenlenmesi,

  • Yapı denetim işlemlerinin yürütülmesi,

  • İnşaat esansında vizelerin yapılması,

  • Yapının tamamlanmasından sonra gerekli kontrollerin yapılarak Yapı Kullanma izni düzenlenmesi bulunmaktadır.

Diğer Hizmetler

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin